ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Lineārs raksts (Линейное письмо, Linear script)

- viens no senajiem rakstu valodas veidiem, kas tika izmantots senajā Krētā. Tam bija divi apakšveidi - tā saucamais A lineārs raksts, kas attīstījies no Krētas hieroglīfiem, un ko izmantoja pils, kā arī reloģiskajos pierakstos. Lietojuma periods - 1500 - 1200 gadi p.m..ē. Senākais saglabājies raksts. Gan paši Krētas hieroglīfi, gan A raksts joprogām nav atšifrēti, neskatoties uz to, ka it kā šāda iespēja bija radusies. Izrādījies, ka no A raksta vēlāk izveidojās vienkāršāks B lineārais raksts, ko, pateicoties zināmai līdzībai ar sengrieķu valodu un lietojumu Mikēnu civilizācijā, XX gadsimta 50-tajos gados izdevies pamatos atšifrēt. Bet A-raksts un Krētas sākotnējie hieroglīfi joprojām nepadodas atšifrēšanai.