ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

"Augstās gudrības grāmata no pasaules un dabas"

- Gotharda Gotfrīda Stendera, saukts par Veco Stenderu (rakstnieka, valodnieka, vācu tautības mācītāja), pirmā populārzinātniskā grāmata latviešu valodā (1774. gads) par dažādiem zinātņu jautājumiem. Tā faktiski bija pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā un tā tapa laikmetā, ko sauc par Apgaismību. Šīs grāmatas parādīšanās, pēc akadēmiķa Jāņa Stradiņa domām, deva latviešiem milzīgu trumpi turpmākajās alkās pēc izglītības.

1. attēlā - titullapas fotogrāfija.

2. attēlā - Gothards Frīdrihs Stenders (Jaņa Rozentāla RLB pasūtījuma gleznas reprodukcija, 1896, autors nezināms).