ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Merkurs (Меркурий, Mercury) latīņu: Mercurius

- dievs romiešu mitoloģijā, tirgotāju, zagļu un ceļotāju aizbildnis. Sengrieķu mitoloģijā Merkura analogs ir Hermejs, kurš savu karjeru sācis vēl agrā bērnībā. Merkurs ir dievu ziņnesis. Merkurs bieži tiek attēlots ar spārnotu ķiveri un spārnotām sandalēm kājās, kā arī rokās tur spieķi ap kuru ir apvijušās divas čūskas. Viņš dvēselēm parāda ceļu uz Plutona pārvaldīto mirušo valstību, kā arī piedalās mierlīgumos kā labās vēsts ziņnesis. Viņa vārdā ir nosaukta Saulei vistuvākā planēta Merkurs. Šī dieva ietekme ir ne tikai astronomijā, bet arī ķīmijā, jo dzīvsudraba - vienīgā šķīdrā metāla - nosaukums vairākās valodās ir atvasināts tieši no viņa vārda.
Merkurs Latvijā un it īpaši Rīgā ir ļoti populāra persona tieši savas lomas tirdzniecības sakaru veicināšanā dēļ. Vairāki viegli atpazīstami Merkuri atrodami uz bijušās Biržas ēkas fasādes, kā arī rotā bankas, akciju sabiedrības un arī vairākas citas sabiedriskās ēkas, it īpaši historicisma stilā būvētajās.

1. attēlā - Merkura statuja Barselonas parkā.

2. attēlā - Merkura statuja uz Kaļķu ielas nama fasādes Vecrīgā