ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Parlaments (Парламент, Parliament)

- ir likumdevēja vara, cilvēki, kas šo varu realizē, kā arī ēka, kurā notiek šīs varas funkciju realizācija. Parlaments mūsdienās tiek uzskatīts par demokrātiskās valdīšanas stūrakmeni, bet tas nonācis līdz šādam stāvoklim tikai gadsimtu un revolūciju gaitā. Termins cēlies no franču darbības vārda "parler" - runāt, un sākotnēji tieši arī bija diskusiju vieta. Sākotnēji parlamentu (vietējo un valsts līmeņa) vara bija visai ierobežota pat Anglijā un Francijā, turpretī mūsdienās demokrātiskās valsts funkcionēšana bez parlamenta nav iedomājama. Parlaments realizē trīs pamatfunkcijas - tautas pārstāvniecības, likumdošanas un parlamentāro kontroli. Parlamentu nosaukumi ir visai dažādi - deputātu palātas, Nacionālā asambleja, Seims. Par "parlamentu māti" pasaulē tiek uzskatīts Lielbritānijas (kādreizējais Anglijas) parlaments. Parlamenti mēdz būt divu palātu (kā Anglijā, Francijā, ASV), un vienpalātas (Baltijas Republikās). Parlamenta locekļi ir vēlēti deputāti. Parlamenta ēka bieži vien tiek asociēta ar pašu valsti vai provinci (štatu), un līdz ar to tās arhitektūrai ir liela nozīme.
Latvijas Republikas vienas palātas parlamentu sauc par Saeimu, to veido simts tautas priekšstāvji, kurus ievēlē vispārīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saeima atrodas bijušā Bruņniecības nama ēkā Vecrīgā, Jēkaba ielā, kura celta 1863.-1867. gadā pēc J. Baumaņa un R. Pflūga projekta historicisma stilā, ideja aizgūta no Florences piļu Renesanses arhitektūras. Ēkas fasādi XX gadsimta sākumā pārveidojis arhitekts V. Neimanis, bet pēc 1921. gada ļaunprātīgas dedzināšanas – arhitekts E.Laube. Nama fasādē uz ārsienas otrā stāva līmenī nišā novietota Lāčplēša statujas kopija – mecenāta J. Gomberga dāvinājums (oriģināls ir gājis bojā). Sākotnēji nišā atradās Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga statuja.

1. attēlā - Katalonijas provinces parlaments Citadeles parkā Barselonā.

2. attēlā - Saeimas ēka Vecrīgā.