ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Nemezīda (Немезида, Nemesis)

- ir tā dievība, kuras vārds saistīts grieķu valodā ar atmaksu, proti, pelnītu sodu. Arī latīņu valodā, atšķirībā no citām dievībām, Nemezīda vārdu saglabā. Ja pētī Senās Grieķijas mītus, no to satura izriet, ka Nemezīda ir senāka par visiem Olimpa dieviem, un jaunākās dievietes saglabā zināmus Nemezīdas vaibstus. Un arī viņai pašai daudz kas ir kopīgs ar senajām dievietēm Kibelu un Reju. Atriebības dieviete ir nežēlīga un nepielūdzama, daļēji viņa ir pat ļauna.Loti iecienīts rakstnieku un dzejnieku personāžs, uz kura spēku liek cerības tie, kam nodarīts pāri. Par modernām Nemezīdām. Krievu žurrnāla "Ilustrētā zinātne" parādījies raksts ar nosaukumu "Nemezīda - Saules māsa?" Īsumā - patlaban esot astronomu versija, ka Saules sistēmas nomalē pastāvot mūsu Saules auksts dubultnieks - zvaigzne, kas sūtot uz Zemi nāvējošus meteorītu lietus. Šo hipotētisko dubultnieku nosaukuši par Nemezīdu, un tās meklējumos iesaistīts astronomiskais pavadonis WISE.
Latviešu tradīcijā mēs izprotam Nemezīdu kā atriebību, turklāt tādu, kas mēdz arī aptumšot prātu. 1887.gadā mūsu slavenākā tautiete Aspazija (vēlāk Raiņa sieva) sarakstīja lugu "Atriebēja", ko cenzūra noraidīja, un kuras satura pamatideja bija latviešu zemnieku sacelšanās pret vācu baroniem. 1991.gadā, trimdas latviete Rubesa eksperimantālajā teātrī "Kabata" Vecrīgā, Barikāžu laikā, piedaloties latviešu teātra spožākajiem aktieriem, uzveda šīs lugas savu versiju. Iestudējums saņēma Latvijas teātra kritiķu balvu.

1. attēlā - Nemezīdas II gs. romiešu marmora statuja no Ēģiptes, Luvra.

2. attēlā - Aspazijas lugas"Atriebēja" uzveduma titullomās Ausma Kantāne un Juris Bartkēvičs.