ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Ozīriss (Осирис, Osiris)

- Senās Ēģiptes dievs, ko tradicionāli saista ar aizkapa dzīvi, Aizsauli. To parasti attēloja kā zaļādainu cilvēku ar faraona bārdu, daļēji kā mūmijai aptītām kājām. Ozīrisa galvu rotā kronis ar divām stilizētām strausa spalvām, vienā rokā sprigulis, otrā - āķis. Ozīrisu Ēģiptē uzskatīja par Zemes un Debesu dievu pāra vecāko dēlu, dievietes Izīdes brāli un vīru. Faraonu tradīcija precēt savas māsas izriet no šādiem ticējumiem. Savukārt, dievs Hors bijis jau pēc Ozīrisa nāves dzimušais viņa un Izīdes dēls. Leģendas par ļauno dievu Setu, kurš nogalinājis Ozīrisu, atrodamas piramīdu tekstos. Ozīriss bijis arī atbildīgs par Nīlas paliem un zemes auglību, viņu raksturoja kā "Mīlestības Dievu" (kaut vienlaikus arī mirušo dievu). Faraoni, saistīti ar Ozīrisu, tika uzskatīti par tādiem, kas vienosies ar šo Dievu, ja tiks ievērots attiecīgais bēru ceremonijas rituāls. Ozīrisa kults (paralēli Izīdes kultam) pastāvēja Romas Impērijas teritorijas lielā daļā līdz pat oficiālajai kristietības kļūšanai par valsts reliģiju.
Rīgā 1994. gadā tika atvērts restorāns "Ozīriss" - būtībā pirmā estētiskā šāda tipa iestāde, kas pilnīgi atšķīrusies no PSRS laika visumā vienveidīgiem "krogiem". Iespējams, "Ozīrisu" ietekmēja pat vietas aura, jo pirms tam šeit, Lāčplēša un Kr.Barona ielas stūrī, atradās grāmatnīca "Daile", kur bija pieejami mākslas albūmi un citas, inteliģentās publikas pieprasītās grāmatas, it īpaši ārzemju literatūras tulkojumi. Restorāns izturējis laika pārbaudi, un tā emblēma ir "Hora acs", ko gan saucot arī par Ozīrisa aci. Kālab? Atbilstoši leģendai, kad ļaunais Sets un Ozīrisa dēls Hors cīnījušies par varu, Sets izsita Horam aci, kas vēlāk tika maģiski salikta atpakaļ. Hors piedāvājis aci savam tēvam Ozīrisam, cerībā to atdzīvināt (kas daļēji izdevies). Kopš tā laika šī acs (tagad jau Ozīrisa) kļuva par upurēšanās, atveseļošanās un pat aizsardzības simbolu (aizsargzīmi).

1. attēlā - Ozīrisa ģimene (pats vidū, pa labi Izīda, pa kreisi Hors), 22.dinastija, Luvra.

2. attēlā - Ozīriss attēla vidū muzeja "Rīgas birža" Ēģiptei veltītajā ekspozīcijā.