ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Vīzija, parādība (видение, vision, phantasm)

- iedomu vai sapņu tēls, parādība, spoks. Ļoti izplatīts reliģiskās mākslas sižets, it īpaši attēlojot kāda svētā vai mocekļa gaitas. Vīzijas prezentācija pareizticībā parasti ir vairāk nosacīta nekā Rietumeiropas mākslā, kur eņģeļi un pat Dievs (piemēram, Rembrandta gleznās) tiek attēloti līdzīgi cilvēkiem, tikai varenāki un majestātiski. Savukārt Rubensa gleznā attēlota Romas imperatora Konstantīna vīzija, kuras rezultātā viņš pievērsies kristietībai un pasludinājis to par impērijas reliģiju.
Latviešu glezniecībā vārds “vīzija” galvenokārt tiek uztverts kā mākslinieka refleksija par kādu noteiktu tēmu, priekšmetu vai parādību. Piemēram, izstāde “Abstraktā vīzija. Latviešu mūsdienu glezniecība”, galerija MANS’S, 2009.gada februāris. Savukārt, mūsu dižmeistars Janis Rozentāls iekļāvis savā daiļradē ar vīziju saistītu sižetu, tad, kad sācis aizrauties ar simbolismu.

1. attēlā - Pīters Pauls Rubenss "Konstantīna pievēršana (kristietībai)", XVII gs. sākums.

2. attēlā - Janis Rozentāls "Parādība", apm. 1910.g., LNMM kolekcija.