ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Triglifs (Триглиф, Triglyph) sengrieķu: triglyphos

- ir arhitektūras elements, kura nosaukums, atbilstoši vārda grieķiskai izcelsmei, apzīmē taisnstūra akmens plātni ar trim vertikāliem izgriezumiem. Triglifi (starp kuriem novietotas dekoratīvās metopas) var gan veidot doriskā ordera frīzi, gan vienkārši dekoratīvu joslu. Triglifi laicīgajā arhitektūrā bieži vien izmantoti kā samērā vienkāršs, bet izteiksmīgs fasādes dekoratīvā noformējuma elements. Kā uzskatīja Renesanses rakstnieki, triglifa izmantošana akmens celtnēs bija domāta koka nesošo konstrukciju funkciju atgādināšanai.
Triglifi (ar un bez metopām) parādās Latvijā kā dekoratīvais fasāžu noformējuma elements klasicisma laicīgajā celtniecībā. Tāpat tos var saskatīt vairāku historicisma vai eklektikas stila XIX gadsimta beigās -XX gadsimta sākumā būvēto ēku fasādēs. Šie triglifi vairs nav akmeņkaļa roku darbs, bet tie ir rūpnieciskie darinājumi - parasti betona, un tie tāpat veido dekoratīvu joslu (uz Ārlietu ministrijas, Valda Zāliša pamatskolas un arī atjaunotās bijušās Rīgas Rāts) fasādēm.

1. attēlā - Bandinelli palasta augšstāvs, dekorēts ar triglifiem, vēlīnā renesanse, 1593.g., Ļvova, Ukraina.

2. attēlā - triglifi virs ieejas Rīgas Domē (bijusī Rāts), atjaunota XXI gadsimta sākumā.