ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Budisms (буддизм, buddhism)

- viena no trim pasaules lielākajām reliģijām, radusies Indijā 5. gs. pirms Kristus. Budisms balstās uz trim vispārējām patiesībām, četrām cildenām patiesībām un astoņiem dzīves likumiem; no tā rodas Budas mācības pamati. Ļoti miermīlīga konfesija, kas, atšķirībā no kristietības un islāma, neparedz citādi domājošo noraidīšanu vai sodīšanu, kā arī apgalvo, ka neviena mācība, tai skaitā arī budisms, nevar pretendēt uz zināšanu pilnību. Budisma – senākās monoteisma reliģijas pamatlicējs bija Sidants Guatama, kura vēlāk pieņemtais vārds “Buda” nozīmē “Apskaidrotais”. Budu pielūdz gandrīz visas Austrumu tautas.
Latvijā kopš 1997.gada darbojas Teravādas budistu biedrība, kas organizē meditācijas. Tās vada latviešu izcelsmes Skolotājs Viradhammo, kas dzimis bēgļu ģimenē Vācijā, studējis Kanādā, bet vēlāk Indijā pievērsies budismam. Patlaban Latvijā darbojas vairāki budistu meditācijas centri.

1. attēlā - bezgalīgās gaismas Budas statuja Kotoko templī, Kamakura, Japāna.

2. attēlā - Budas bronzas statuete no muzeja "Rīgas birža" kolekcijas Austrumu nodaļas.