ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Folklora (фольклор, folklore)

- folkloru veido leģendas, eposi, mūzika, mutiskā vēsture, sakāmvārdi, teicieni, mīklas, ticējumi, paražas un pasakas, kas ir tautas, etnosa vai noteiktas etniskās grupas kultūras mantojums. Parasti ar šo vārdu apzīmē to kultūras mantojuma daļu, kuras pirmavotu autoru noteikt ir pagrūti, toties attīstoties tautā lasītprasmei, folkloras tēli pakāpeniski kļūst par literārajiem, bieži vien mainot savu būtību. Folklora tieši saistīta ar arhetipu jēdzienu un dažkārt tās pārspīlētai izmantošanai mēdz būt arī negatīvas sekas. Proti, foklora nostiprina tautā ne tikai tikumus, bet arī aizspriedumus - pret vecām sievām, pret cittautiešiem, pat pret kaķiem un citiem zvēriem.
Latviešu tautas folkloras galveno daļu veido dainas, kas ir iekļautas UNESCO kultūras mantojumā. Patlaban Latvijā darbojas vairāk nekā 200 pieaugušo un bērnu folkloras grupas, par kurām informāciju var iegūt Folkloras serverī "folklora.lv".

1. attēlā - Montaņjas komūnas folkloras svētki Romā pie Laterānas.

2. attēlā - Ernests Brastiņš “Bārenītes radi” ar latviešu folkloras tēliem, LNMM.