ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Grieķu krusta plānojums (baznīcai) (планировка в виде греческого креста, Greek-cross plan)

- baznīca, kuras visiem četriem jomiem (spārniem) ir vienāds garums; dažkārt saukta par baznīcu ar centrālo plānojumu.
Rīgā