ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Joms (придел, часть церкви, nave)

- baznīcas nošķirtā (katedrāles) daļa, kas ir perpendikulāra altārim, tātad, vērsta no rietumiem uz austrumiem; parasti bazilikās ir centrālais joms (augstāks par diviem ārējiem), kas ir atdalīts no tiem ar kolonnu rindu vai arkādi. Labu apgaismojumu centrālajam jomam nodrošina logi apsīdā.
Vairākās Rīgas Rietumu konfesiju baznīcās (Jāņa baznīcā, Pētera baznīcā u.c.) ir izmantota t.s. triju jomu konstrukcija, kad centālais joms ir atdalīts no blakus jomiem. Arī Vecās Ģertrūdes baznīca, tipisks eklektisma paraugs neogotikas stilā, grezns un izkopts, veidots kā trīsjomu bazilika. Šāda konstrukcija mūsdienās dod iespēju noturēt baznīcās ne tikai dievkalpojumus, bet arī dažādus koncertus, jo nodrošina brīvu klausītāju plūsmu un pietiekami labu redzamību, jo sānu jomos ir iespējams novietot papildus solus paralēli centrālajam jomam.

1. attēlā - centrālais joms Svētā Pētera baznīcā, arhitekts Ž.B.Lassuss, neogotika, Dižona, Francija.

2. attēlā - centrālais joms Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Neogotika, arhitekts D.Felsko, XIX gadsimta otrā puse