ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Absurda literatūra (литература абсурда, literature of absurd, absurdity) latīņu: absurdus

- modernās literatūras veids, kas parādījies XIX gadsimta beigās un piedzīvoja uzplaukumu XX gadsimtā. Tā filozofiskajā pamatā bija eksistenciālisms. Stils noliedza reālismu un naturālismu, psiholoģismu un cēloņsakarību, pagātnes mantojumu, sabiedrības normas, novecojušos paņēmienus. Dīvainā kārtā šīs literatūras pamatlicēji, piemēram, F. Kafka (“Process””, “Pils”) daļēji pareģoja XX gadsimta nenormālās parādības – koncentrācijas nometnes, genocīdu un pārējās šausmas ar miljoniem nevainīgo upuru.
Latviešu literatūrā par absurda virziena pārstāvjiem tiek uzskatīti dramaturģijā režisors Hermanis Paukšs, kura viena no lugu izlasēm pat saucas “Ak Dievs, kādi murgi”, rakstnieks un literatūrkritiķis Guntis Berelis. Bereļa darbiem raksturīga sakāpināta stereotipu laušana un izteikti paškritiski ironiska attieksme pret “Svētajām govīm”.