ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Lajs (прихожанин – не священнослужитель, layman, laywoman) grieķu: λαϊκός [laikos]

- draudzes loceklis, kas nav garīdznieks, arī citas konfesijas piederīgais. Dažreiz arī nespeciālists, nepraša, kāds, kam savā darbības jomā trūkst profesionalitātes. No šī vārda tiek atvasināti jēdzieni par "laicīgo mākslu", "laicīgo literatūru" un laicīgiem pasaules uzskatiem, kur ir ticības elements, bet nav piederības tikai un vienīgi garīgumam.
No Romas Katoļu baznīcas saita Latvijā:" Laji ir visi kristieši, kas Kristībā uzņemti Kristū un caur to iekļauti Dieva tautā, kas Baznīcā un pasaulē pilda Dieva tautai uzticēto sūtību. Lajus raksturo tas, ka viņi dzīvo pasaulē laicīgās realitātes vidū".