ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Amfiteātris (амфитеатр, amphitheatre)

- masu pasākumu un izrāžu plaša ēka bez stacionāra jumta (“brīvā dabā, open-air”), parasti ovālā vai apaļa, kad centrālā daļa (arēna), kur notiek priekšnesumi, apjozta ar skatītāju rindām, kas izvietotas ar kāpumu. Šāds izkārtojums ļauj novietot lielu skaitu sēdvietu relatīvi tuvu spēles laukumam. Senajā Grieķijā amfiteātra vidū notika teātra izrādes, Senajā Romā – gladiatoru cīņas. Mūsdienu teātros par amfiteātri sauc partera pēdējās rindas. Vispopulārākie amfiteātri, kas saglabājušies līdz mūsdienām, ir Kolizejs Romā un Veronas amfiteātris, kurā ik vasaru notiek Operas festivāls.
Latvijā vārdam amfiteātris ir modernizēts izskaidrojums un atbilstoši tā principam tiek iekārtotas vai nu brīvdabas skatītāju zāles (piem. Mežparka estrāde), sporta halles un augstskolu auditorijas. Modernās sporta pilis (Rīgas Arēna) arī būvētas daļēji pēc amfiteātra principa.

1. attēlā - Kolizeja iekšskats. I gs.

2. attēlā - brīvdabas skatītāju zāle Dzegužkalnā, Rīgā.