ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Anglikāņu baznīca (Англиканская церковь, Anglican Church)

- viens no trim galvenajiem protestantisma virzieniem, kura dogmās apvienojas luterāņu pārliecība par atpestīšanu caur ticību un katoļu postulāts par atpestīšanu ar baznīcas starpniecību. Pēc struktūras līdzīga katoļu baznīcai, bet tās galvu (arhibīskapu) ieceļ Anglijas karalis (vai karaliene) nevis ievēlē kardinālu konsils, turklāt karalis formāli skaitās baznīcas galva. Anglikāņu baznīcas ietvaros notika Bībeles tulkošana angļu valodā un arī pāreja uz šīs valodas lietojumu dievkalpojumu laikā, kas veicināja tautas garīgo attīstību un izpratni par tiesībām. Ārēji anglikāņu baznīcas saglabājušas katoļu sakrālo ēku greznās tradīcijas, jo pārsvarā tieši šīs ēkas turpināja izmantot.
Tagadējā Latvijas teritorijā anglikāņi parādījās līdz ar britu kopienas izveidošanos. Līdz XIX gs. vidum, kad Daugavas malā blakus Rīgas pilij uzcēla anglikāņu baznīcu, kopiena reliģiski bija saistīta ar Rīgas reformātu draudzi. Rīgā Anglikāņu baznīca ir vienīgā iecietīgā konfesija attiecībā uz seksuālām minoritātēm. Anglikāņu baznīcas ēka būvēta no Anglijā ražotiem sarkaniem ķieģeļiem pēc arhitekta Felsko projekta XIX gadsimta vidū, ir eklektisma paraugs un atrodas Daugavas krastā netālu no Rīgas pils.

1. attēlā - angļu gotikas paraugs, Londona

2. attēlā - anglikāņu baznīca Rīgā