ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Naivā māksla (наивизм, naive art)

- sākotnēji naivās mākslas definīciju attiecināja uz gleznojumiem (zīmējumiem, mazākā mērā skulptūrām), kuri radās primitīvākajās sabiedrībās un neiekļāvās nekādā konkrētajā stilā. Šādiem zīmējumiem parasti bija košs kolorīts un vienkāršots zīmējums bez perspektīvas, kas atgādināja bērnu darbus, tos dažkārt sauca par primitīviem. Tomēr naivās mākslas jēdziens, sākot ar XX gadsimta sākumu, mainījies, un šo gadsimti var uzskatīt par naivās mākslas laikmetu. Par tās pirmajiem spožākiem pārstāvjiem tiek uzskatīti amerikāņu mākslinieks E. Hiks un franču – Anrī Ruso.
2005. gadā Latvijā izdeva mūsu naivās mākslas pārstāvjiem veltītu grāmatu “Tīrradņi”. Nedaudz vēlāk, 2006. gada rudenī Andrejsalā, bijušajā muitas noliktavas ēkā, tika izveidots Latvijas Naīvās mākslas muzejs. Jau 2007. gada maijā, pateicoties interesentu aktīvajai līdzdalībai, Muzeju nakts laikā, tas pirmo reizi kļuva pieejams apmeklētājiem. 2013.gadā muzejs ir pārcēlies uz jaunām izstāžu telpām AB dambī. Muzeja krājumi veidojas galvenokārt no dāvinājumiem un pašu kolekcijām, kuras nodotas glabāšanai uz nenoteiktu laiku.

1. attēlā - Anrī Ruso "Lauvas maltīte", apm. 1907.g.

2. attēlā - Naīvās mākslas muzeja zāles Rīgā.