ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Raksts (tautisks) (национальный узор, national ornament)

- priekšmeta virsmas nosacīts rotājums bez attēla pazīmēm, kas atbilst konkrētās tautas kultūras mantojumam un tradīcijām. Raksta māksliniecisko efektu rada līniju, krāsu un plankumu kombinācija. Tuvumā dzīvojošām tautām nacionālie ornamenti bieži vien pārklājas, jo tām ir kopīgas senatnes saknes.
Latviešu nacionālajā lietišķajā mākslā eksistē virkne rakstu, kas atbilst novadiem un zināmā mērā tuvojas informācijas nesējiem (“Lielvārdes josta”), turklāt šie raksti bieži vien atbilst svarīgiem dievību un parādību simboliem (“Māras krusts”, “Auseklis”, “Jumis” u.c.). Lietišķās mākslas izstrādājumos (adījumos, keramikā, koka grebumos) nacionālie raksti ir būtisks elements. Tāpat modernajās valstīs raksts nokļūst arī simbolikā un naudas zīmēs.

1. attēlā - paklājs ar azerbaidžāņu buta rakstu, XVIII gs., Baku, Azerbaidžāna.

2. attēlā - tautisko rakstu paraugi no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijas "Tautas tērps Zemgalē".