ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Pāvests, pāvestu vara (Римский папа, папство, Pope, Papacy)

- katoļu Baznīcas galva, tās augstākās un absolūtās varas īstenotājs, kuru ievēl Svētā kardinālu kolēģija. Katoļticībā tiek uzskatīts par “Dieva vietnieku” uz Zemes. Anglijā, savukārt, to sauc par Romas bīskapu. Pāvestu institūts pastāv kopš 76.gada un joprojām saglabā virkni tradīciju, starp kurām ir šveiciešu gvarde. Pāvestu vēlē kardinālu konklāvs ar balsu vairākumu, paziņojot tautai par veikto izvēli ar balsošanas zīmju sadedzināšanas baltajiem dūmiem. Pāvests tiek ievēlēts uz mūžu, un tā valdīšanas laiku sauc par pontifikātu, bet pašu pāvestu oficiāli godā par pontifiku. Pāvesti kopš Renesanses laikiem ir centušies visādi atbalstīt mākslu, par ko var pārliecināties katrs, kam bijusi laime apmeklēt Romu un Avinjonu.
2003. gada septembrī Latviju apmeklēja Romas pāvests Jānis Pāvils II. Tas bija izcils notikums nebūt ne tikai Latvijā dzīvojošo katoļu, bet arī daudzu citu konfesiju - un arī neticīgo vai mazticīgo - iedzīvotāju vidū. Jo šis pāvests (bijušais poļu izcelsmes kardināls Voitila) vairākuma iedzīvotāju acīs bija godīguma, drosmes un neatkarības simbols, cilvēks, kurš jaunībā pretojies Hitlera diktatūrai, bet vēlāk aizstāvējis demokrātiskās vērtības gan savā dzimtajā Polijā, gan arī citur. Desmitajā gadadienā kopš Svētā tēva vizītes Baltijas valstīs tika izdota grāmata, kurā apkopotas visas viņa teiktās uzrunas, ieskaitot Svēto Misi Aglonā un sarunu Latvijas Universitātē.

1. attēlā - Hosē Ribera "Pāvests Gregorijs Lielais", apm. 1610.g., Romas Antīkās Nacionālās mākslas muzejs.

2. attēlā - pāvesta gvardes sardze Vatikānā.