ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Pilsoniskais baroks (светское барокко, civil baroque)

- kā stils ilgāku laiku pastāvēja arhitektūrā līdzās klasicismam periodā starp XVI gadsimtu līdz pat XIX gadsimta sākumam, un to raksturoja praktiskāku (buržuāzijas garam raksturīgu) konstrukciju izmantošana reizē ar vēlēšanos izcelties un paspīdēt ar savu turību. Pilsoniskā baroka stilā sākotnēji būvētas pat pilis, tai skaitā karaļa pils Madridē. Vēlāk stils kļuva īpaši populārs plaukstošajās tirgotāju pilsētās, piemēram, Briselē, kur tā atspulgs joprojām redzams vecpilsētas Lielajā laukumā par spīti postījumiem, ko celtnēm sagādāja t.s. Brabantes revolūcija. Laukuma komplekss ar tā lepnajām vairāku ģilžu barokālajām fasādēm tika atjaunots XIX gadsimta beigās, un šīs celtnes kopā ar pašas Rāts gotiskajiem elementiem veido brīnišķīgu laicīgās apbūves ansambli. Vēl viens nesen restaurēts vēlīnā baroka paraugs- Viļčeku ģimenes nams ar trim ieejas portāliem atrodas Ļvovā un ir iekļauts UNESCO mantojumā.
Viens no ievērojamākajiem pilsoniskā baroka arhitektūras paraugiem Latvijā ir Dannenšterna nams, kas celts 1696. gadā un atrodas Vecrīgā, Mārstaļu ielā 21. Ēka apvieno reprezentācijas, dzīvojamās un noliktavu telpas. Ar kaļkakmeni apšūtā galvenā fasāde sadalīta ar lielā ordera pilastriem un diviem sekliem rizalītiem. Barokālu portālu autors ir tēlnieks Dītrihs Valters. Iespējams, ka mājas celtniecībā piedalījies meistars Bindenšū (viens no Pētera baznīcas barokālā torņa autoriem). Māja, kas skaitās viena no Vecrīgas arhitektūras pērlēm, atrodas mūžīgās restaurācijas procesā.

1. attēlā - Viļčeku ģimenes nams Rinok laukumā Ļvovā, vēlīnais baroks, arhitekts P.Poļejovski, 1771.-72.g., Ukraina.

2. attēlā - Dannenšterna nams Vecrīgā.