ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Tirgoņa nams (дом купца, merchant's house)

- viduslaiku pilsētās, kuru bagātību veidoja starptautiskā tirdzniecība un attīstīta amatniecība, lepnākās celtnes piederēja maģistrātu locekļiem, kuri bieži vien nodarbojās ar bankas lietām vai tirdzniecību. Šādām mājām dažkārt fasāde liecināja par īpašnieka nodarbošanos. Tā, lepna tirgoņa mājai Ziemeļitālijas pilsētās parasti bija segtā galerija, ko vajadzības gadījumā varēja izmantot arī preču izrādīšanai. Savukārt, ziemeļos turīgie tirgoņi kā veikalu izmantoja savas dzīvojamās mājas apakšstāvu, bet bēniņus- kā noliktavu.
Latvijas teritorijā vairākas esošās pilsētas viduslaikos ietilpa Ziemeļu Hanzas apvienībā un līdz ar to greznākās celtnes vecpilsētās, tai skaitā, Rīgā, arī piederēja tieši bagātiem tirgoņiem, jo vācu aristokrātija apmetās uz dzīvi savos lauku īpašumos. Par bagātā tirgoņa spožāko mitekli tiek uzskatīts XV gs. Dannenšterna nams, kurš, diemžēl, joprojām nav savests kārtībā. Toties par līdzvērtīgu aizvietojumu var kalpot Rīgas pilsētas būvmeistara Bindenšū celtais bagātā tirgoņa nams Mārstaļu ielā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pašlaik žurnālistu savienības mītne, kur notiek dažādi kultūras pasākumi un izstādes.

1. attēlā - bagāta tirgoņa nams Florences vecpilsētas laukumā, XV-XVI gs.

2. attēlā - Reiterna nams Vecrīgā, XVII gadsimta beigas.