ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

 "Roman Empire with dioceses in 400 AD" by Mandrak - Own work. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_Empire_with_dioceses_in_400_AD.png#mediaviewer/File:Roman_Empire_with_dioceses_in_400_AD.png Apskatīt