ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Estrāde (эстрада, dais, platform) franču: estrade

- paaugstinājums vai platforma, kur uzstājas orķestris, koris, atsevišķi mākslinieki u. tml. Ja estrāde ir iekārtota parkā vai pilsētas dārzā, paaugstinājuma skatuves daļu parasti pārsedz ar puskupolu. Savukārt, ja estrāde atrodas telpu iekšpusē, tās aizmugurē iespējams iekārtot telpas dekorāciju uzglabāšanai un tehniskos dienestus. Jēdzienu "estrāde" izmanto arī pārnestā nozīmē, runājot par mūzikas "vieglajiem žanriem". Viduslaikos ar vārdu "estrāde" apzīmēja paaugstinājumu halles dibendaļā, uz kura sēdošs valdnieks vai feodālis sprieda tiesu un, secīgi, padotie un tiesājamie tīri fiziski atradās zemākā stāvoklī.
Latvijā ir īpaši populāras estrādes brīvajā dabā, jo tas saistīts ar Dziesmu un deju svētku tradīcijām, kur nepieciešams pulcināt ļoti lielas cilvēku masas demokrātiskos apstākļos. Ir vairākas iecienītas un regulāri izmantojamas estrādes - Rīgā Mežparka estrāde, Ogrē, Dzintaros, kā arī dažas nelielas estrādes pagastu centros, pie mūzikas skolām.

1. attēlā - ASV prezidenta inagurācijas parāde Vašingtonā ar estrādi centrā.

2. attēlā - estrāde Dzegužkalnā, Rīga.