ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Zellis (amata) (подмастарье, jorneyman, apprentice)

- amatnieks Viduslaikos, kas ir pabeidzis savas cunftes noteiktās mācekļa gaitas, bet vēl nav kļuvis par pilntiesīgu aroda meistaru, nav nokārtojis gala pārbaudījumu un nav tiesīgs algot mācekļus. Parasti neprecējies, dzīvo līdzās meistaram noteiktu gadu skaitu. Lai kļūtu par meistaru, vajadzēja pietiekamu naudas summu goda mielasta rīkošanai pēc “diplomdarba” iesniegšanas, vieglāk bija apprecēt meistara meitu, kas deva tādas pašas tiesības- gadījmā, ja meistaram nebija dēlu.
Arī viduslaiku Rīgas zeļļi tāpat kā citur Eiropā centās paspīdēt ar saviem darbiem (meistarstiķiem) un kļūt par pilntiesīgiem meistariem. Ar viņu pārbaudījuma darbiem ir iespējams iepazīties muzejos. Starp šiem darbiem ir gan smalkie kalumi, gan lādes, gan svečturi. Mūsdienu Latvijā “Zeļļi” ir populāra dziedātāju grupa, kas pārsvarā izpilda latviešu mūziku.

1. attēlā - Viduslaiku maiznieks (beķeris) ar zelli, Bodlejāna bibliotēka, Oksforda.

2. attēlā - Rīgas atslēdznieku zeļļu meistarstiķis - naudas lāde ar veltījuma uzrakstu Rīgas Zilajai gvardei, 1740.g., Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs.