ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Žanrs, žanra glezniecība (жанр, genre)

- mākslā vēsturiski izveidojusies daiļrades forma, kas raksturo katra mākslas veida savdabīgas struktūras. Žanri atšķiras vai nu ar attēlošanas paņēmieniem, vai nu ar izvēlētiem objektiem; tēlotājmākslā par žanra mākslu sauc arī sadzīves attēlojumu kā tādu. Lliteratūrā žanru jēdzieni ir gan precīzi, gan saplūstoši, un dažkārt to dalījums ir nosacīts. Tomēr pastāv jēdziens par "augstiem" un parastajiem žanriem. Sadzīves žanra gleznu daudzveidība Eiropā saistīta ar flāmu mākslu sākot ar XVI gadsimtu, kad attēlos parādās zemnieki, to dzīve, svētki un darbi. Šādas gleznos mūsdienās kalpo ne tikai kā mākslas, bet arī vienkāršo ļaužu dzīves krāsās un tēlos iemiesotā liecība, it īpaši ja šo dzīvi attēlojis tāds izcils mākslinieks, kā Pīters Brēgels vecākais.
Latviešu mākslā pirmais īstais romāns arī būtībā attiecināms tieši uz parasto nevis augsto žanru, jo "Mērnieku laiku" varoņu vidū nav nedz prinču un valdnieku, nedz filozofu un mākslinieku. Tāpat arī pirmie latviešu profesionālie mākslinieki labprāt attēlo apkārtējo un sev labi pazīstamo vidi - lauku sētu, birztalas, ikdienas darbus. Līdz ar to viņu gleznojumos ir ne tikai noskaņojums, bet arī XIX gadsimta laikmeta liecība - tērpi, vide, pieticīgā apkārtne.

1. attēlā - Pīters Brēgels Vecākais "Zemnieku deja", 1568.g., Vīnes Mākslas vēstures muzejs.

2. attēlā - Jānis Valters "Vakars", 1898.g.