ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Neticīgais Toms (Фома Неверующий, Doubting Thomas)

- apustulis, kas atteicās atzīt, ka savā priekšā redz tieši augšāmcēlušos Kristu. Lai pierādītu savu personību, Kristus piedāvājis Tomam ielikt pirkstus brūcēs- krustā sišanas pēdās. Par neticīgo Tomu pieņemts saukt kādu, kas noliedz acīm redzamo citiem neizprotamu iemeslu dēļ.
Ir Jāņa Poruka dzejolis "Neticīgā Toma dziesmas". Mūsdienu citāts (izvilkums no avīzes Bauskas dzīve, autore Inga Muižniece, 2012.g. 26.11): "Viens no dedzīgākajiem Kristus mācekļiem, neticīgais Toms, manuprāt, labi justos Latvijā. Tāpat kā viņš, daudzi mūsu cilvēki cīnās ar šaubām un ir padevušies tām. Kultivē bažas sevī, līdz tās kļūst par bailēm". Vietnē Bībeles lasītāja piezīmes mūsdienu Latvijas kristietis apgalvo, ka "... ja mēs zaudējam uzticību pret saviem brāļiem, tad mēs līdz ar to attālināmies no sava Pestītāja."

attēlā - Karavadžo "Neticīgas Toms", Sansusi muzejs, Potsdama, Vācija.