ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Labais gans (Добрый пастырь, Good Shepherd)

- Kristus kā dvēseļu gans. Bībelē alegorija par aitām un to ganiem ir visai izplatīta, ir teiciens par "melno avi", kura esot izraidāma no ganāmpulka, leģenda par bagāto un nabago ar vienīgās aitas atņemšanu, par pazudušās aitas meklēšanu u.c. Līdz ar to māksliniekiem kopš viduslaikiem labpaticis attēlot Kristu kā "labo ganu", bet rakstniekiem un teologiem aprakstīt rūpes par katru draudzes locekli, zināmā mērā paaugstinot mācītāju līdz dvēseļu gana līmenim.
Latvieša mentalitātei īpaši tuvi vārdi no Jāņa evaņģēlija par saimnieka attieksmi pret savām aitām, kuras visas viņam ir tuvas un kuras viņš nepametīs briesmās. Arī šo domu var skaidrot ne tikai kristietības, bet vispārējās morāles garā, proti, tas, kas jūt atbildību, uzņemas arī risku un ir gatavs upurim.

1. attēlā - Bernhards Plokhorsts "Dievs ir mans labais gans", XIX gs., Vācija.

2. attēlā - tēlnieki Šauss un Gervins "Labais gans", XVII gs. beigas, smilšakmens, Sv. Pētera baznīcas portāls, Vecrīga.