ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Stils (стиль, style, manner)

- māksliniecisko izteiksmes līdzekļu, daiļrades paņēmienu kopums (piemēram, mākslas darbā, kāda autora daiļradē, tolaik vispārpieņemtajā skaistuma vai morāles izpratnē). Mūsdienās arī modes stils, uzvedības stils, pat netikumi, kas mēdz būt "stilīgi". Mākslas vēsturē šo jēdzienu attiecina uz iespēju salīdzināt bijušo un esošo, piedēvējot tiem "atšķirīgus stilus". Pilsētu ielās stilu dažādība var izraisīt dalītas jūtas, atkarībā no novērotāja preferencēm vai aizspriedumiem. Arhitektūrā stila nosaukums sākotnēji mēdz būt pat lamuvārds - jo mūsdienās tik augsti vērtētā gotika kādreiz tika saistīta ar barbaru (gotu) gaumi un atkāpšanos no iecienītās romānikas.
Latvijā jēdziens par mākslas stilu bieži vien sakrīt ar virzienu, turklāt šie stili - precīzi vai aptuveni definēti - ir "no svešzemēm aizgūti", jo būtībā tie ir svešvārdi, bieži vien ar latīņu sakni. Kā rakstīja A.Svece, "Mākslas virzieni un stili iezīmē sava veida kārtību dažādībā un palīdz labāk izprast mākslā notiekošo. Latvijas gadījumā šādiem pārskatiem ir vēl kāda nozīme. Minētie mākslas novirzieni veidojušies Rietumeiropā un liecina par saistību ar tās kultūras centriem. Atlasot darbus pēc idejiskās un stilistiskās līdzības, izdodas abstrahēties no mākslinieku daiļradei raksturīgās daudzpusības un ir iespējams skaidrāk saskatīt saikni starp Latvijas un visas Eiropas mākslu kopumā".

1. attēlā - gotiskais baznīcas noformējums (velves, jomi, kapellas) Dižonā, Francija.

2. attēlā - klasicisma stilā noformētā Baltā zāle Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejā (kolonnu rinda, balkons, lustras, plafons).