ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Makets (макет, model, layout, dummy)

- kāda objekta atveids noteiktā mērogā vai paraugs, kas atspoguļo topošā darba saturu; mūsdienu poligrāfijā - iespieddarba paraugs ar tekstu un ilustrāciju izvietojumu. Visai bieži mākslas objektu maketus izvieto reālajā telpā, lai demonstrētu iespējamos risinājumus. Piemēram, muzejā vai pilī apmeklētājus iepazīstina ar attiecīgās celtnes maketiem, kuri netika realizēti.
Latvijā maketi, it īpaši iespējamo vai bijušo celtņu, ir ļoti izplatīti. Rīgas Tehniskās Universitātes topošie arhitekti pirms diplomdarbu aizstāvēšanas prezentē sabiedrībai savus projektus maketu izskatā. Tāpat maketu plaši izmanto muzeju darbinieki un valsts amatpersonas, piemēram, rīkojot publisku apspriedi par nākamā kultūras objekta celtniecību. Vēsturiskajā rekonstrukcijās labprāt izmanto zudušo objektu maketus. Tā, Jelgavas muzejā ir iespēja aplūkot iepriekšējās Jelgavas pils kompleksa maketu, bet Teātra muzejā - daudz vienkāršāku, bet ar mīlestību veidotu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa iecerēto memoriālā muzeja maketu.

1. attēlā - XVI gs. nodegušās spāņu karaļu pils makets, Briseles muzejs.

2. attēlā - Blaumaņa memoriālā muzeja makets no E.Smiļģa teātra muzeja kolekcijas.