ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Vatikāns (Ватикан, the Vatican)

- pilsētvalsts Romas centrā, ko sauc arī par Svētā Krēsla valsti - teokrātiju, vai Pāvesta valsti. Tās funkcionāri ir katoļu baznīcas augstākie garīdznieki no dažādām valstīm. Vatikāns ir Svētā krēsla suverēna teritorija, kurā atrodas Romas pāvesta rezidence, ko sauc par Apustuļu pili. Pāvesti uzturas Romā kopš 1377.g., kad izbeidzās "Aviņjonas gūsts". Vatikāna pundurvalstī ietilpst kultūras pieminekļi, tādi, kā Sv. Pētera katedrāle, Siksta kapella un Vatikāna muzeji ar pasakainām mākslas darbu kolekcijām, jo pāvesti izsenis izcēlušies kā mākslas mecenāti.
Latvijas oficiālos sakarus ar Pāvesta valsti sāka veidot Pirmās Republikas laikā Jāzeps Rancāns, katoļu bīskaps no Latgales. Viņš divas reizes devies uz Vatikānu (otro reizi kopā ar ārlietu ministru Z.A.Meierovicu), un 1922. gadā notika konkordāta parakstīšana, kurai sekoja diplomātisko sakaru nodibināšana un Rīgas arhidiocēzes atjaunošana. Latvijas okupācijas gados diplomātiskie sakari pārtrūka, bet tie tika atjaunoti, kad 2000.gadā parakstīja Latvijas un Svētā krēsla līgumu.

1. attēlā - skats uz Svētā Pētera katedrāli, Apustulisko pili un Vatkāna muzeju no Svētā Eņģeļa pils, Roma.

2. attēlā - ieeja Vatikāna muzejā.