ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Aila (проем, opening)

- caurums, atvērums sienā durvīm vai logiem, tad to sauc par logailu. Ailas iespējams noformēt un dekorēt, romantiskajās gleznās ailas ir vīteņu apaugušas. Savukārt, seno mūru ailas konservācijas gaitā iespējams gan aizmūrēt, gan papildināt.
Ailas nocietinājumu sienās, kuras aplūkojamas arī mūsdienās, parādījās Latvijas teritorijā reizē ar akmens (mūra) celtniecību, ko ieviesa meistari no Visbijas salas un krustnešu amatnieki. Jāpiezīmē, ka senatnē gan logailām, gan durvju ailām bija arī militārās funkcijas, jo tās varēja diezgan viegli pārveidot par ambrazūrām šaujamo novietošanai.

1. attēlā - vairākas ailas, dažas aizmūrētas, klostera drupās, Parīze.

2. attēlā - divas ailas (durvju un loga) Kokneses pilsdrupās.