ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kolonna (Колонна (архитектура), Column) grieķu: κιων, στύλος, latīņu: columna

- ēkas elements vai balsts, parasti ar apaļu šķērsgriezumu, kā arī patstāvīga konstrukcija, kas kalpo par pamatu skulptūrālajai kompozīcijai vai bistei. Ļoti sens arhitektūras elements, kura izgatavošanai izmantoti marmors, granīts, smilšakmens u.c. Iespējamas arī metāla kolonnas. Kolonnas izšķir pēc to orderiem. Mēdz būt monolītas kolonnas un kolonnas, kuras veidotas no atsevišķiem posmiem, kolonnas ar gludu stāvu un rievotas kolonnas; vertikālās rievas sauc par kanelūrām vai rievtekām. Brīvi stāvošās kolonnas, kā arī kolonnu pāri pieskaitāmi antīkās pasaules kultūras mantojumam. Arī Vandomas kolonna veidota par godu Napoleona uzvarai pie Austerlicas un tās stāvs ir dekorēts ar citām uzvarām veltītiem sižetiem.
Latvijas arhitektūrā kolonnas pārsvarā izmantotas klasicisma arhitektūras paraugos, gan laicīgajos, gan sakrālajos. Kādreiz Rīgā atradusies arī brīvi stāvoša Uzvaras ģēnija kolonna, slavenās Pēterburgas Aleksandra kolonnas radiniece, kura tāpat bija veltīta uzvarai pār Napoleonu. Vairāki kapu pieminekļi Rīgas senākajos kapos arī veidoti kā kolonnas, tāpat dažādu orderu kolonnas (pat koka) saglabājušās pat pussabrukušo celtņu fasādēs, bet brīvi stāvošās monumentālās kolonnas ar statuju mums, diemžēl, nav.

1. attēlā - Napoleonam veltītā kolonna Vandomas laukumā Parīzē. Sākta 1806. gadā un atlieta no lielgabaliem (arhitektu grupa, tēlnieks Pjērs Beržerē)

2. attēlā - Kolumbam veltītā kolonna Barselonā Vidusjūras krastā.