ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Robojums (изрезанность, crenellation, battlement)

- arhitektūrā- ārsienu reljefs, ko veido zobu un robu sistēma, turklāt zobu formu dažkārt sauc par dzeguli. Dzeguļi šķērsgriezumā mēdz atgādināt "bezdelīgas asti". Ļoti populāri viduslaiku mūru un cietokšņu nobeigumos, jo robus var izmantot kā ambrazūras šaušanai.
Latvijas arhitektūrā robojums parādās reizē ar historicisma stilu lauku muižās un dažās celtnēs, atdarinot viduslaiku nocietinājumu motīvus.

1. attēlā - renesanses galerija Mantujā ar robojumu, XIV-XVI gs., Ziemeļitālija.

2. attēlā - Vecauces muiža ar robojumu, XIX gs. sākums, atjaunota pēc 1905.gada revolūcijas, Kurzeme.