ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Graustu rajons (трущобы, slum)

- biezi apdzīvots pilsētas rajons, kura apbūve radusies stihiski no nestandarta primitīviem mājokļiem vai arī no mājām, kuras ilgstoši apdzīvoja trūcīgi iemītnieki; mitekļi bieži atrodas pussabrukuma stāvoklī un liecina par bezcerību. Mūsdienu Rietumu pasaulē graustu jēdziens saistīts ar kriminogēno situāciju un pilsētu pārvalde zināmā mērā šādiem rajoniem atmet ar roku, kas situāciju neuzlabo. Starp mākslas veidiem, kuri iecienījuši graustu rajonu attēlošanu, pirmajā vietā ir kino, jo neoreālisma itāļu režisori par savu filmu varoņu dzīvesvietu labprāt izvēlējušies graustus.
Mūsdienu Latvijā graustu rajoni zināmā mērā saistīti ar bezdarbu un sabiedrības izteiktu noslāņošanos, kad turīgākie iedzīvotāji pārvietojas citur, bet trūcīgākie vai bezpajumtnieki nespēj un arī nevēlas sakopt savas mītnes. Kopumā, kamēr graustu rajoni Rīgā netiks savesti kārtībā, tie paliks neatkarīgās Latvijas kauna traips. Dzīvošana graustos ietekmē to iemītniekus, par ko stāsta kaut vai Rīgas Jaunā teātra uzvedums "Alberts", kā arī daži "Latviešu stāsti".

1. attēlā - grausti mūsdienu Odesā (2013.g. vasara).

2. attēlā - grausti Rīgas centrā, Dzirnavu ielā.