ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Profils (Профиль, profile) franču: profil

- parasti sejas (retāk visa auguma) puspagrieziens prom no skatītāja, sānskats; arī aprises sānskatā. Attēls, kad redzama tikai viena puse. Runājot par abstraktākām lietām - objekta pamatiezīmju kopums, darbības novirziens, tas, kas īsāk un kodolīgāk raksturo personu vai parādību. Pirmie alu zīmējumi, tāpat kā skolēnu švīkāšana burtnīcās, bieži arī ir profils. Kanoniskie Seno ēģiptiešu kapeņu zīmējumi arī attēlo visus, pat faraonus, profilā. Mūsdienās, reklamējot sevi Internetā, arī tiek veidots "profils". Mākslinieki - grafiķi labprāt zīmē profilus. Profils var būt gan Zemes virsmai, gan darbības sfērai, gan datorgrogrammas skriptam. Tomēr mākslā ar vārdu profils saprot tieši sānskatu, jo tas visprecīzāk rada kopiespaidu, kaut arī var neievērot specifiskās detaļas. Valdnieku, valstsvīru un slavenību profilus visbiežāk izmanto monētās, naudas zīmēs, markās.
Latviešu mākslā ar profiliem galvenokārt aizrāvušies t.s. medaljeri - mākslinieki, kas izstrādā metus piemiņas medaļām. I Republikas laikā plašu popularitāti ieguva piecu latu sudraba monēta ar tautu meitas profilu. Šo monētu sāka izlaist 1929. g.pēc profesora Riharda Zariņa meta, kad vienā pusē bija latviešu jaunavas profils, kuram kā prototips kalpoja Vērtspapīru spiestuves korektore Zenta Brauere. Monētai, kas papildus apliecināja Latvijas suverenitāti, bija ilgstošā lomā arī visu okupāciju gados, jo tā vienlaikus bija gan vērtība, gan patriotisma apliecinājums. Savukārt, Kārļa Padega Madonnas trauslais profils pauž mākslinieka pacifistisko pārliecību un bezspēcību militārajā pasaulē.

1. attēlā - Domeniko Girlandaijo "Džovanna Toranbuoni", 1488.g., Tissena-Bornemica muzejs, Madride.

2. attēlā - Kārlis Padegs "Madonna ar ložmetēju", 1932.g., LNMM.