ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Gani pielūdz Kristu (Пастухи поклоняются Христу, The shepherds worship Jesus)

- atbilstoši Bībelei, naktī, kad piedzima Jēzus, daži gani atradušies Bētlemes tuvumā, ganot aitas. Viņiem parādījies eņģelis un paziņojis labo vēsti par Glābēja piedzimšanu, pateikdams, ka šie varot Jēzu aiziet apraudzīt, jo tas šepat tuvumā guļot silītē. Un vienam eņģelim esot pievienojies vesels eņģeļu pulks, Dievu slavinādams. Tad gani devušies apraudzīt Jēzu un patiesi to ieraudzījuši atbilstoši eņģeļa sacītajam. Un vēlāk gani tālāk izplatījuši šo labo vēsti. Tēmu mākslā atspoguļo kopš 4.gadsimta parasti kopā ar sižetu "Kristus dzimšana".
Sižets Latvijā atrodams dažās pareizticīgo konfesiju baznīcās, un tēlojumā ietverti nepieciešamie klasiskie atribūti - silīte un ēzelis, bet tas novietots tipiskajā latviešu lauku kūtī, kur glabājas arī siens. Luterāņu Latvijā zināms sižeta atspulgs ir aitiņas, kuras pirms Ziemassvētkiem tiek novietotas vai nu pie Jēkaba kazarmām, vai nu Doma laukumā bērniem par prieku. Tās arī saskan ar teicieniem "Labais gans" - Kristus, Dieva jērs u.c.

1. attēlā - Andrea Mantenja "Gani pielūdz Kristu", Metropoles muzejs, Ņujorka.

2. attēlā - nezināms autors "Gani pielūdz Kristu", sienas gleznojums, Rīgas Svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca.