ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Jaunava Marija (Дева Мария, Virgin Mary)

- saskaņā ar Jauno Derību Jaunava Marija bija Jēzus Kristus māte un namdara Jāzepa sieva. Lielākā daļa kristiešu un musulmaņu uzskata, ka Marija Jēzus ieņemšanas brīdī bija jaunava. Par to, vai jaunavība saglabājusies arī pēc dzimšanas, teologi turpina strīdēties. Jaunavas Marijas tēlam mākslā, it īpaši glezniecībā, veltīts mazāk darbu nekā Madonnai ar bērnu, jo viņa pārsvarā attēlojama kā šķīstā pusaudze, toties viņai veltī dzeju, prozu, kā arī kristietībai pievērstās zemes un tautas.
Krustnešu iekarotā Baltijas teritorija, turpmākā Livonija, arī saukta par Marijas zemi un tika veltīta Jaunavai Marijai. Par to joprojām liecina tā saucamā Tizenhauzenu kapelas vitrāža Rīgas Domā, kur zobenbrāļu bruņinieks veltī savu iekarojumu Jaunavai Marijai. Tā kā Latvijā vadošā konfesija ir luterticība, kur ikonu un Marijas kulta nav, arī Jaunavu Mariju pieņemts attēlot ar bērnu rokās.

1. attēlā - Jaunava Marija altārgleznā "Pasludināšana" no Barselonas pilsētas vēstures muzeja kolekcijas, autors nezināms, XV-XVI gs.

2. attēlā - Jaunava Marija ar Kristu uz atjaunotā Melngalvju nama fasādes Vecrīgā kā Hanzas pilsētas aizbildne.