ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Lauru vainags (лавровый венец, laurel wreath)

- vainags, kas veidots no vai nu salocītiem lauru koka zariem, vai nu pašām laura lapām. Ar lauru vainagu, ko atbilstoši mitoloģijai valkājis mākslas aizbildnis Apolons, vēlāk kronējuši uzvarētājus gan Olimpiskajās spēlēs, gan dzejnieku konkursos. Senajā Romā lauru vainagu veidoja zirga pakava formā un tas bija triumfatora piederums. Arī Uzvaras dieviete kopš senatnes tur rokā lauru vainagu. Ļoti izplatīts tēls tēlotajā mākslā un literatūrā.
Arī adventes vainagu iespējams veidot no lauru lapām, jo tās "simbolizējot" uzvaru pār vajāšanu un ciešanām. Latvijā teicienu par lauru vainagu ļoti bieži izmanto pārnestā nozīmē, bet tēlotajā mākslā simbols nav zaudējis savu nozīmi, īpaši skulptūrā.

1. attēlā - divi lauru vainagi (figūras rokā un uz postamenta kāpnēm), Vīne, piemineklis kaujai pie Zentas, 1697.g.

2. attēlā - māja Smilšu ielā 8, Vecrīgā, skulptūru autori Z. Oto un O. Vasils.