ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Skice, uzmetums (набросок, зарисовка, outline, scetch)

- mākslinieka sākotnējais risinājuma mets, kurā vispārīgi fiksētas kāda veidojuma (piem., mākslas darba, celtnes, apģērba) galvenās iezīmes. Tēlotajā mākslā skici dažkārt sauc arī par etīdi. Skice veido mākslas darba tapšanas neiztrūkstošo elementu, it īpaši grafikā, jo dod iespēju pilnveidot tēla īpašības un novērst kļūmes. Literatūras jomā par skici dažkārt sauc eseju vai literārā darba uzmetumu.
Latviešu mākslinieki ļoti labprāt izstādēs prezentē arī savas skices, it īpaši grafiķi. Tā, grafiķa Borisa Bērziņa daiļrades neiztrūkstošais elements vienmēr bija daudzveidīgi un visai izteiksmīgi kuplo sieviešu, pārsvarā pliko, augumu uzmetumi. Tikpat cītīgi - un ar lielu cieņu - viņš attēlojis arī latvieša sakrālo dzīvnieku - cūku. Savukārt, avangardists Georgs Klucis ar vienādu entusiasmu veidojis gan latviešu tautas tērpu skices žurnālam "Zeltene", gan skices milzu plakātiem ar komunistisku noslieci. Toties teātra mākslinieku dekorāciju izstrādātie meti ir uztverami kā nobeigtas gleznas.

1. attēlā - Aleksandrs Benuā, baleta "Petruška" dekorācijas uzmetums, 1911.g.

2. attēlā - Jānis Kuga, "Skrordienas Silmačos", dekorācijas uzmetums uzvedumam Drāmas teātrī, 1941.g.