ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Baušļi, 10 pamatbaušļi (10 заповедей, 10 commandments)

- būtiskākie likumi vai aizliegumi, kuri uzskaitīti Svēto rakstu tekstā (Vecajā Derībā). Pirmais no baušļiem sludina monoteisma pamatus: ”Es esmu Dievs Tavs Kungs, Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā”. Baušļi ir savdabīga Dieva un cilvēku vienošanās. Līdz ar to pastāv mākslā atainots sižets, kurā Mozus saņem uz akmens plāksnēm Dieva rakstītus baušļus.
Modernā cilvēka interpretācijā (Z. Rozentāls, 2010.g. oktobris), desmit baušļi esot “desmit Dieva doti likumi, kas apraksta priekšnoteikumus cilvēku morālei un no tās izrietošos tikumus. ....Dzīve bez baušļiem ir dzīve bez noteikumiem”. Doma baznīcas vitrāžā Mozus jau parāda ticīgajiem plāksnes, uz kurām redzami baušļu numuri.

1. attēlā - Rembrants van Reins "Mozus ar desmit baušļiem", 1659.g.

2. attēlā - altāra vitrāžas "Mozus un Elija" fragments no Rīgas Doma, XIX gs. beigas.