ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Filiāle (филиал, Affilate, branch office)

- meitas uzņēmums, mācību iestāde vai nodaļa, kas darbojas atsevišķi citā vietā, pat valstī, parasti pildot līdzīgas funkcijas un vadoties pēc līdzīgiem principiem. Jēdziens radies no latīņu saknes filis, ar ko apzīmē bērnu (dēlu vai meitu). Mākslas jomā filiāle attiecināma uz kāda liela muzeja nodaļu, kas atrodas ārpus galvenās ēkas, turklāt saistīta ar to tematiski.
Mūsdienu Latvijā šis jēdziens galvenokārt saistīts ar bankām vai izglītības iestādēm. Pazīstamākās ir Skandināvijas banku filiāles Latvijā. Attiecībā uz pašreizājo definīciju: tā ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība. Tagad īpaši populāras ir dažadas vēstures muzeju filiāles, jo tās iespējams izvietot restaurējamajās pilīs un muižās. Piemēram, Latvijas vēstures muzeja filiāle Siguldas ordeņa pilī sniedz priekšstatu par viduslaiku bruņojumu.

1. attēlā - Bernī hotelis, Pikardija provinces Vietējās Mākslas un Vēstures muzeja filiāle, Amjena, Francija.

2. attēlā - ieeja Latvijas Vēstures muzeja Siguldas filiālē (2011.gadā atsāktā Vārtu torņa restaurācija).