ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Čiekurveida tornīši (шишкообразные башенки, fir-cone-shaped turrets)

- mazi tornīši, kuru forma nedaudz atgādina gareniskus čiekurus un kuri pacelti virs ēkas jumta. Plaši izmantoti garīgo ēku dekorēšanai viduslaikos, kā arī historicisma celtnēs. Gadījumā, kad šie tornīši tika izmantoti sakrālajā arhitektūrā, to nobeigumu veidoja krusta puķe, kā tas ir redzams uz karaliskās Sv.Heronīma baznīcas Madridē.
Arī Rīgā ir savs dekoratīvs čiekurveida neogotikas (pseidogotikas) tornītis, kas XIX gs. beigās pēc D.Felsko projekta izveidots uz Svētā Jāņa baznīcas jumta Vecrīgā, nomainot veco, 1849. gada vētras laikā bojā gājušo. Tornītis lieliski iekļāvās XV gadsimta beigās pārbūvētas manierisma stilā baznīcas kopskatā. Arī Sv.Jāņa baznīcas tornīša smaile beidzas ar krusta puķi.

1. attēlā - čiekurveida tornīši uz Karaliskās Sv.Hieronīma baznīcas, XVI gs. sākums, Madride, Spānija.

2. attēlā - Sv. Jāņa baznīcas tornītis, Vecrīga, arh. D.Felsko.