ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Sižets (сюжет, plot, subject) franču: sujet

- literārā darbā tēloto notikumu norise, darbības elementu kopums, kas izkārtots noteiktā sistēmā. Tēlotājmākslā tas ir notikums (mitoloģisks, literārs, pasakains), kas ir pietiekami plaši atpazīstams caur personāžiem un tiek attēlots konkrētajā mākslas darbā. Sižetu atpazīstamība Eiropas kultūrā saistīta ar epiem, mītiem un teikām caur darbojošos personu atribūtiem. Iespējamo sižetu skaits ir pietiekami ierobežots, bet pieļauj iespēju tos bezgalīgi kombinēt, katru reizi radot jaunu mākslas darbu pateicoties autora personībai un iztēlei.
Latviešu literatūrā un tēlotajā mākslā ir virkne sižetu, kuri atkārtojas dažādos variantos un laikmetos. Starp tiem izplatītākie ir trešais tēva dēls, čaklā bārenīte un slinkā mātes meita, cietsirdīgā pamāte, nelaimīgā mīlestība, gudrais zemnieks un muļķa velns. Daļa tautas daiļradē izplatīto sižetu sakrīt ar citu tautu vidū izplatītām, daļa - raksturīga konkrēti baltu tautu grupai.