ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Gotika, ziemeļu (Северная готика, Gothic style, northern)

- Agrīnās Ziemeļu gotikas baznīcas sākotnēji mūrētas no laukakmeņiem un apmestas, to formas jau ir atbilst gotikas definīcijai tās vienkāršotā veidā (ar stāvo torni un relatīvi augstiem logiem, kurus noslēdz lauztā arka), un parasti tās ir vienjoma celtnes. Muhu salas baznīca atrodas vietā, kur 1227. gadā notika kaujas starp lielu kriestiešu karapulku, kura sastāvā bija gan paši krustneši, gan nesen kristījušies lībieši un leti, uzvarot vietējos iedzīvotājus, pēc kā teritorija nokļuva Livonijas bīskapijas pakļautībā, bet senās svētvietas vietā vēlāk tika uzcelta sv. Katrīnas baznīca.
Krimuldas baznīca, kas arī celta agrīnās ziemeļu gotikas stilā, ir viena no vecākajām mūra baznīcām Latvijā. Sākotnēji to sauca par Kubeles baznīcu, un tās vēsture saistīta ar gaujas lībiešu virsaiti Kaupo un tā piegriešanos kristietībai - ar turpmāko sadarbošanos ar krustnešiem. Krimuldas baznīca un mācītājmājas apkārtne ietilpst Gaujas Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorijā, kas ir īpaši bagāta ar vēstures liecībām un kultūras pieminekļiem.

1. attēlā - Svētās Katrīnas baznīca Muhu salā, agrīnā gotika, celta 1267.gadā, Igaunija.

2. attēlā - Krimuldas baznīca, celta 1205.g., pārbūvēta 17.gs vidū, 20.gs. sākumā.