ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Muzeju nakts (Ночь музеев, Long night of Museums)

- "Garā nakts" (the Long night of Museums) ir kultūras pasākums, kura gaitā muzeji un kultūras iestādes cenšas, darbojoties ārpus parastajiem apmeklējuma laikiem, mudināt tautas interesi par kultūras dzīves norisēm un arī piesaistīt caur to potenciālos atbalstītājus. Pirmais tāda tipa pasākums noticis 1997. gadā Berlīnē un ātri izpelnījies vispārēju piekrišanu, aptverot vismaz 120 Eiropas pilsētas, kā arī Argentīnu un Filipīnas. Francijā to sauc par Baltajām naktīm, citur arī par Naktīm muzejā.
Kopš 2005. gada Latvija ir iekļāvusies kustībā "Muzeju nakts", kas parasti notiek maija mēnesī. 2014. gada 17. maija vakarā sākās šī gada "Muzeju nakts" pasākumi, kuros piedalījās ne tikai 120 Latvijas muzeji, bet arī vairāki muzikālie un mākslas kolektīvi, kuru uzstāšanās notika gan brīvajā dabā, gan mākslas objektu tuvumā. Pasākums tradicionāli norisinās no sestdienas vakara plkst. 19 līdz svētdienas rītam. Kā parasti, šim pasākumam raksturīgas milzīgas rindas un simtiem smaidīgu seju.

1. attēlā - bruņinieku cīņas Pomerānijas hercogu Slupsku pils priekšā, 2010.g., Michał Słupczewski fotogrāfija.

2. attēlā - 2005.gada muzeju nakts plakāts.