ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Baznīcu nakts (Ночь церквей, night at the churches)

- Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms 10 gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austrijā kā Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Būtībā tas ir mēģinājums piesaistīt pret reliģiju visumā vienaldzīgo Rietumeiropas iedzīvotāju daļu ja ne pašai kristietībai, tad vismaz apziņai par baznīcas vietu mūsu kultūras telpā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts notiek arī Tartu, Igaunijā.
Rīgā Baznīcu nakti organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – nodibinājums "Fonds Baznīcu nakts". Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Tas ir pirmreizējs kultūras notikums, kad 6.jūnija naktī aptuveni 30 Rīgas baznīcas "aicina ikvienu interesentu doties ceļā un atklāt kultūras un garīgās vērtības, ko gadsimtiem glabā Rīgas dievnami". Jāpiebilst , ka pēdējos gados vairākas Rīgas baznīcas īpaši nodarbojas ar izglītojošās funkcijas veikšanu.

1. attēlā - paziņojums par baznīcu nakts pasākumiem 2014.g Hamburgā.

2. attēlā - paziņojums par pasākumu 2014.gada jūnijā pie Rīgas Doma ārsienas.