ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Bibliotēka (библиотека, library)

- tradicionālajā izpratnē – grāmatu un citu informācijas avotu kolekcija, kā arī telpas un personāls, kas apkalpo lasītāju; šaurākā izpratnē – privātā grāmatu kolekcija, kurai ir īpašnieks. Pirmās publiskās bibliotēkas vairāk līdzinājās rokrakstu arhīviem un bija jau Divupē un vēlāk Senajā Ēģiptē, bet īpaši uzplauka helēnistiskajā pasaulē (Aleksandrijas bibliotēka).
Viena no senākajām bibliotēkām Latvijā, Rīgas Centrālā bibliotēka, dibināta 1906.gadā, izmantojot Rīgas Rāts ziedojumu. Sākumā atradās privātajā dzīvoklī, un grāmatu krājumā bija nepilni 3 tūkstoši sējumu. Latvijas Valsts bibliotēka dibināta 1919.gadā ar valdības lēmumu un atradās Jaunielā 26 Vecrīgā. Savukārt, Misiņa bibliotēka bija vecākā un pilnīgākā tieši latviešu literatūras krātuve, un tās dibinātājs ir izcilais latviešu bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš (1862-1945).

1. attēlā - ieeja senākajā Parīzes bibliotēkā, kas atrodas bijušā hercogu hoteļa telpās.

2. attēlā - bijušās Misiņa bibliotēkas telpas Rīgā, Skolas ielā 25, 1899.g., arhitekts K. Pēkšēns.