ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kristus dzīve (жизнь Христа, Life of Jesus)

- ir atspoguļota četros kanoniskajos Jaunās Derības Evaņģēlijos, kuri kalpo par Kristus dzīvesceļa izziņas avotiem. Tāpt ir arī informācija, kas gūstama no apustuļa Pāvila vēstījumiem (epistolām), kuri tika sarakstīti pēc pāris gadu desmitiem. Šī tēma tika bagātīgi atspoguļota sakrālajā glezniecībā, un tajā iekļautas visnozīmīgākās epizodes - sākot ar dzimšanu, bēgšanu uz Ēģipti u.c., īpaši plaši atspoguļojot Kristus brīnumdarbus, kristīšanu, pārveidošanu, kārdināšanu, ciešanas, augšāmcelšanos un debesbraukšanu. Šos sižetus Viduslaiku un Renesanses māklsinieki iekļāvuši arī poliptihos. Savukārt, klasicisma un baroka mākslā sižeti jau attēloti tuvāk laicīgās mākslas kanoniem, pārsvarā atbilstoši gleznotāja prioritātēm un gaumei. Literatūrā pazīstami vairāki darbi, tai skaitā franču autora Renāna "Kristus dzīve", bet kopš kino parādīšanās tika uzņemtas vairākas filmas. Gandrīz katrai Kristus dzīves epizodei tēlotājā mākslā veltīts bezgalīgs daudzums darbu, it īpaši Krustā sišanai un Svētajam vakarēdienam.
Latviešu glezniecībā tieši Kristus dzīvei veltīto darbu ir maz, toties gandrīz katras katoļu baznīcas interjerā uz sienām ir attēlotas Kristus ciešanas (augošā secībā), sākot ar Pilāta tiesu un beidzot ar apraudāšanu pēc noņemšanas no krusta. Tāpat vairāki profesionālie mākslinieki (piemēram, Janis Rozentāls) ir veltījis Kristus dzīvei dažas gleznas - "Kristus ar Bērniem", "Krisus un samāriete".


2. attēlā - Janis Rozentāls "Kristus svētī bērnus", Mets Jaunās Sv.Ģertrūdes baznīcas altārgleznai, 1910.g., LNMM kolekcija.