ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Brālība (братство, brotherhood, fraternity)

- dažāda veida domubiedru apvienība garīgajā, saimnieciskajā vai sociālajā jomā; atšķirībā no biedrības, daudz lielāku lomu piešķir savu locekļu morālajām īpašībām un līdztiesīgumam. Apvienības locekļi uzrunā viens otru par brāļiem. Apzīmējumam ir arī savdabībs mistisks piesitiens, proti, pastāv teicieni “asins brālība”, kā arī mūsdienās pietiekami bīstama organizācija “Ēģiptes musulmaņu brālība”. Arī viena no mūsdienu populārākā autora Džona Tolkīna (filozofa un rakstnieka) slavenā "Gredzenu pavēlnieka" grāmatām nosaukta tieši par "Gredzena brālību".
Latviešu garīgajā attīstībā milzīga loma bija Hernhūtes (Bohēmijas) brāļiem. Tāpat viduslaikos Livonijas pilsētās vienā nozarē strādājošie amatnieki ne-vācieši (latvieši) apvienojās nevis cunftēs, bet brālībās.

1. attēlā - Rožukroņa brālībai veltīts triptihs Sv. Lambeta baznīcā Diseldorfā, 1679.g.

2. attēlā - triju latviešu izcelsmes brālību piemiņas bareljefs Kungu ielā, Vecrīgā.