ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Sarakste, korespondence (переписка, корреспонденция, correspondence)

- ir īpašs literatūras žanrs, sevišķi gadījumos, ja korespondenti, kas apmainās vēstulēm, ir pietiekami slavenas vai literāri apdāvinātas personas. Saglabājusies korespondence kļūst arī par vēsturiskās hronikas liecinieci. Līdz mums laimīgā kārtā nonākuši daži antīkās sarakstes paraugi, piemērām, slavenā oratora Cicerona vēstules savam draugam Atikam periodā kopš 68. līdz 44.g. p.m.ē. Vēstules tradicionāli tiek apkopotas kopoto rakstu pēdējos sējumos.
Latvijas slavenības, it īpaši, dzejnieki, arī atstājuši mums literāro mantojumu sarakstes veidā (Raiņa vēstules Aspazijai, Aleksandra Čaka korespondence, Klāva Elsberga vēstules mātei Vizmai Belševicai un, beidzot, Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša draudzīgi asprātīga un dziļa sarakste). Šīs korespondences, savukārt, kalpo par vielu vairākiem dramatizējumiem, izraisot neviltotu skatītāju interesi. Tā, augšminēto Ziedoņa un Vācieša saraksti uz nelielas skatuves atveido spožākie Jaunā Rīgas teātra aktieri Vilis Daudziņš un Kaspars Znotiņš.